Vraag en antwoord op een rij

V1. Is het kavel nu al één kadastraal nummer of moet hij nog gesplitst worden?
A1. De twee complexen staan beiden op een eigen perceel, de concept splitsingsakte kunt u bij de makelaar opvragen


V2. Is het Eigen grond of (afgekochte) erfpacht?
A2. Er is sprake van eigen grond


V3. Hoe is de levering aan de kopers?
A3. De levering vindt plaats van aannemer/ ontwikkelaar Batenburg naar koper


V4. Kunnen de deuren van de bergingen naar buiten draaien?
A4. Nee, dit wordt niet aangepast. Het naar buiten draaien heeft ook nadelen – bijvoorbeeld het openen van de deur als er iemand langs loopt.


V5. Kan de keuken bij type C naar de voorgevel verplaatst worden, (in de ruimte aan de voorgevel naast het balkon) en wat kost dit?
A5. Nee, dit is niet mogelijk.


V6. Kan het raam aan de voorgevel naast het balkon een frans balkon worden, in ieder geval glas tot aan de grond?
A6.Ja, dit is wel mogelijk.


V7. Is het mogelijk om zonwering te monteren voor het grote raam van de woonkamer of is dit iets wat besproken moet worden in de VvE?
A7. Dit is mogelijk via de V.v.E.


V8. Wat zijn de juiste afmetingen van de balkons en en van de bergingen?
A8. Het balkon op de bg van type A is 8 m2 het ander balkon type B is 9 m2. De balkons op de verdieping zijn 9 m2


V9. Is het zeker dat er hardhouten kozijnen in de buitengevel worden toegepast? Waarom niet in kunststof? Want dat scheelt de VvE in de toekomst veel geld aan schilderwerk.
A9. Ja dit blijft zo, hardhouten kozijnen


V10. Zit er in de inpandige berging een aansluiting voor een wasmachine en extra stopcontact voor een droger?
A10. In de inpandige bergingen zit standaard een opstelplaats voor een wasmachine (water, afvoer en stopcontact op groep). Voor de (condens) wasdroger zijn er geen geen voorzieningen opgenomen. Extra stopcontact op groep via meerwerk te kiezen.


V11. Kan de auto voor de deur komen bij de hoofdentree (aan de straatzijde) voor verhuizen maar later ook voor boodschappen?
A11. Het parkeren moet langs de openbare weg plaatsvinden. Zie inrichtingsplan gemeente. Voor de ingang is geen (tijdelijke) parkeerplek


V12. Er wordt niet gesproken over een gasmeter (wel elektra), deze wordt wel aangebracht? Koken op gas of elektra?
A12. De brochure geeft een korte samenvatting van alle techniek. In de technische omschrijving is dit verder uitgewerkt. Deze zit straks in de KCM (koperscontractmap) en daar in staat vermeld dat er gas aanwezig is in de woning (en dus ook in de keuken).


V13. Is er overal vloerverwarming of alleen in de woonkamer?
A13. De woonkamer/keuken hebben vloerverwarming de andere ruimten worden met radiatoren verwarmd.


V14. Is het mogelijk de badkamer en het toilet casco op te leveren en zal dat in mindering worden gebracht op de huidige prijs?
A14. Casco oplevering van de sanitaire ruimten is mogelijk. Dit staat in de meer- en minderwerklijst (zit in de koperscontractmap). De minderkosten worden verrekend met de meerkosten. Het meer- en minderwerk wordt niet opgenomen in de KAO. Dit is een aanvullende overeenkomst.


V15. Wat is de indicatie van de maandlastenbijdrage van de VvE?
A15. Er wordt een concept begroting opgesteld. De verwachting is dat de bijdrage rond de €175,= zit. De kopers bepalen dit uiteindelijk zelf bij de eerste ALV van de V.v.E. (ongeveer 2 maanden voor oplevering).


V16. Worden beide complexen in één keer gebouwd?
A16. Gezien het aantal inschrijvers is de verwachting dat ze niet tegelijke tijd worden gebouwd. Complex twee wordt afhankelijk van de verkoop kort erna gerealiseerd. De verkoop van tweede complex is inmiddels gestart.


V17. Zijn de plafonds glad, egaal of zitten er bouwplaatnaden in?
A17. De plaatnaden van de vloerplaten worden nooit door ons dichtgezet (ook niet als kopersoptie). Daar waar aanwezig zullen deze in het zicht blijven.


V18. Welke HR- ketel zal er geplaatst worden?
A18. Het type CV-ketel is momenteel nog niet bekend . Dit volgt pas later in het proces na de inkoop van de installateur en de uitwerking van de cv-installatie.


V19. Kan het Electrischspannings Huisje/gebouw wat op het Bouwterrein geen kwaad i.v.m. straling of brommen?
A19. Het huisje zal geen nadelige straling of geluidsoverlast tot gevolg hebben.